Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Samengevat ...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Samenvattend ...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Al met al ...
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Over het geheel ...
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro