Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Per riassumere la tesi
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
To sum up…
Samengevat ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
In summary, …
Samenvattend ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
All in all…
Al met al ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
By and large…
Over het geheel ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
On balance…
Over het geheel genomen ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Per fornire una conclusione definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Per spiegare gli obiettivi del lavoro