Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Per riassumere la tesi
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Εν περιλήψει,...
Însumând totul...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Εν ολίγοις,...
Rezumând,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Εν συντομία,...
Per ansamblu...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Σε γενικές γραμμές,...
În mare...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...ne duce la concluzia că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Putem observa prin urmare că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Συνοπτικά...
Pentru a restabili echilibrul...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Per fornire una conclusione definitiva
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro