Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Εν περιλήψει,...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Εν ολίγοις,...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Εν συντομία,...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Σε γενικές γραμμές,...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Συνοπτικά...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro