Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Εν περιλήψει,...
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Εν ολίγοις,...
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Εν συντομία,...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Σε γενικές γραμμές,...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Συνοπτικά...
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro