Russo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Мы начали доклад с того, что...
Per riassumere la tesi
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Последующее обсуждение было попыткой...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Kaiken kaikkiaan
В целом...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Yleisesti ottaen
В общем...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Näemme siis, että...
Таким образом мы видим, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Все это указывает на то, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Kaiken kaikkiaan
В балансе...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Per fornire una conclusione definitiva
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Per riconoscere i contributi di altri autori
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro