Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Yhteenvetona...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Yhteenvetona...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Kaiken kaikkiaan
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Yleisesti ottaen
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Näemme siis, että...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Kaiken kaikkiaan
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro