Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Per riassumere la tesi
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Yhteenvetona...
結論として、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Yhteenvetona...
まとめると、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Kaiken kaikkiaan
全体に目を向けると、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
Yleisesti ottaen
全般的に見て、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
前述の議論は・・・・を証明している。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Näemme siis, että...
・・・・ということが見て取れる。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Kaiken kaikkiaan
あらゆる点から見て、・・・・
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
したがって、・・・・という事実がある。
Per fornire una conclusione definitiva
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Per riconoscere i contributi di altri autori
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Per spiegare gli obiettivi del lavoro