Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Ni komencis ĉi paperon kun...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Per riassumere la tesi
La antaŭa diskuto provis...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypoteserna testades med data från ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Por resumi…
Sammanfattningsvis ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
En resumo,...
För att sammanfatta ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Entute...
Till slut...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ĝenerale...
I stort sett/På det stora hela ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... leder oss till slutsatsen att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenten ovan visar att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Ni povas vidi, ke...
Vi kan då se att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Allt detta pekar på att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Entute...
På det hela taget ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Per fornire una conclusione definitiva
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro