Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Per riassumere la tesi
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotesen blev testet med data dækning...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Til at opsummere...
Samengevat ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Summarisk,...
Samenvattend ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Alt i alt...
Al met al ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I det store og hele...
Over het geheel ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...fører os til den konklusion at...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan derefter se at...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alt dette peger på det faktum at...
Alles wijst erop dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ligevægtigt...
Over het geheel genomen ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Per fornire una conclusione definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Per spiegare gli obiettivi del lavoro