Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Per riassumere la tesi
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Til at opsummere...
To sum up…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Summarisk,...
In summary, …
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Alt i alt...
All in all…
Per esporre una valutazione generale della tesi
I det store og hele...
By and large…
Per esporre una valutazione generale della tesi
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ligevægtigt...
On balance…
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Per fornire una conclusione definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Per riconoscere i contributi di altri autori
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Per spiegare gli obiettivi del lavoro