Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Per riassumere la tesi
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotesen blev testet med data dækning...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Til at opsummere...
結論として、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Summarisk,...
まとめると、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Alt i alt...
全体に目を向けると、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
I det store og hele...
全般的に見て、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
...fører os til den konklusion at...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
前述の議論は・・・・を証明している。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan derefter se at...
・・・・ということが見て取れる。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alt dette peger på det faktum at...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ligevægtigt...
あらゆる点から見て、・・・・
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
したがって、・・・・という事実がある。
Per fornire una conclusione definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Per riconoscere i contributi di altri autori
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Per spiegare gli obiettivi del lavoro