Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Til at opsummere...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Summarisk,...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Alt i alt...
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I det store og hele...
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro