Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Til at opsummere...
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Summarisk,...
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Alt i alt...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I det store og hele...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...fører os til den konklusion at...
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan derefter se at...
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alt dette peger på det faktum at...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ligevægtigt...
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro