Danese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Per riassumere la tesi
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
요약하면, ...
Til at opsummere...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
요약하면, ...
Summarisk,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
대체로, ...
Alt i alt...
Per esporre una valutazione generale della tesi
대체로, ...
I det store og hele...
Per esporre una valutazione generale della tesi
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...fører os til den konklusion at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vi kan derefter se at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Alt dette peger på det faktum at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
모든 것을 고려하여, ...
Ligevægtigt...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Per fornire una conclusione definitiva
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Per riconoscere i contributi di altri autori
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro