Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

我们以说明...开始这篇论文
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Per riassumere la tesi
前面的讨论旨在...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
假设被...方面的数据验证
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
总结来说,...
Összefoglalva, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
归纳一下,...
Összefoglalva ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
总之,...
Összességében ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
总体而言,...
Egészében véve ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...让我们得出...的结论
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
上述论据证实...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
我们可以看出...
Láthatjuk, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
所有这些都指向...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
了解...可以帮助揭示...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
权衡一下,...
Összevetve...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
因此,我们的论点是有一些因素...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Per fornire una conclusione definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Per spiegare gli obiettivi del lavoro