Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

我们以说明...开始这篇论文
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Per riassumere la tesi
前面的讨论旨在...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
假设被...方面的数据验证
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
总结来说,...
Însumând totul...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
归纳一下,...
Rezumând,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
总之,...
Per ansamblu...
Per esporre una valutazione generale della tesi
总体而言,...
În mare...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...让我们得出...的结论
...ne duce la concluzia că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
上述论据证实...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
我们可以看出...
Putem observa prin urmare că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
所有这些都指向...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
了解...可以帮助揭示...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
权衡一下,...
Pentru a restabili echilibrul...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
因此,我们的论点是有一些因素...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Per fornire una conclusione definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Per riconoscere i contributi di altri autori
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro