Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Per riassumere la tesi
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
总结来说,...
Samengevat ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
归纳一下,...
Samenvattend ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
总之,...
Al met al ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
总体而言,...
Over het geheel ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Per fornire una conclusione definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Per spiegare gli obiettivi del lavoro