Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

我们以说明...开始这篇论文
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Per riassumere la tesi
前面的讨论旨在...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
假设被...方面的数据验证
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
总结来说,...
Yhteenvetona...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
归纳一下,...
Yhteenvetona...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
总之,...
Kaiken kaikkiaan
Per esporre una valutazione generale della tesi
总体而言,...
Yleisesti ottaen
Per esporre una valutazione generale della tesi
...让我们得出...的结论
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
上述论据证实...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
我们可以看出...
Näemme siis, että...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
所有这些都指向...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
了解...可以帮助揭示...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
权衡一下,...
Kaiken kaikkiaan
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
因此,我们的论点是有一些因素...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Per fornire una conclusione definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Per riconoscere i contributi di altri autori
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro