Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
总之,...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
总体而言,...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
权衡一下,...
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro