Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Per riassumere la tesi
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Abych to shrnul(a),...
สรุปทั้งหมด...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Souhrnně lze říci,...
โดยสรุป...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Celkem vzato...
ทั้งหมด...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Celkem vzato...
โดยภาพรวมแล้ว...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... nás vede k závěru, že...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vidíme tedy, že...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
To vše poukazuje na skutečnost, že...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Pochopení... může pomoci odhalit...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Zároveň...
โดยสมดุลแล้ว...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Per fornire una conclusione definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Per spiegare gli obiettivi del lavoro