Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Na začátku této práce bylo zmíněno...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Per riassumere la tesi
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Abych to shrnul(a),...
لتلخيص ما سبق...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Souhrnně lze říci,...
إجمالاً، ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Celkem vzato...
إجمالا...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Celkem vzato...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... nás vede k závěru, že...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vidíme tedy, že...
نستطيع أن نرى أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
To vše poukazuje na skutečnost, že...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Pochopení... může pomoci odhalit...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Zároveň...
في نهاية الأمر...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Per fornire una conclusione definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro