Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
لتلخيص ما سبق...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
إجمالاً، ...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
إجمالا...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
نستطيع أن نرى أنّ...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
في نهاية الأمر...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro