Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
لتلخيص ما سبق...
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
إجمالاً، ...
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
إجمالا...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
نستطيع أن نرى أنّ...
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
في نهاية الأمر...
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro