Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introduzione generale di una tematica
Közismert tény, miszerint...
On tunnettu tosiasia, että...
Introduzione generale di una tematica nota
Rengeteg anyag szól arról...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introduzione generale di una tematica
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Utána áttekintjük a tényezőket...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A...egy állandó téma a ...-ban.
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzione alla tesi principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
A célunk, hogy...
Tarkoituksemme on...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Määritelmältään...tarkoittaa...
Per la definizione di un termine
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Per la definizione di un termine
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Per la definizione di un termine
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termi... viittaa...
Per la definizione di un termine
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
.... szerint a .... jelentése, hogy....
...mukaan ... määritellään...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Fontos hangsúlyozni, hogy...
On tärkeää painottaa...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Keskitymme...
Definizione casuale di un termine
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Tarkoitamme tällä, että...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Useita selityksiä on tarjottu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Nämä selitykset kumpuavat...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Per la definizione dell'ipotesi
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Per la definizione dell'ipotesi
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Per la definizione dell'ipotesi
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Per la definizione dell'ipotesi
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Per la definizione dell'ipotesi
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio