Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introduzione generale di una tematica
Közismert tény, miszerint...
众所周知...
Introduzione generale di una tematica nota
Rengeteg anyag szól arról...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introduzione generale di una tematica
Általánosan elfogadott tény, hogy...
如今,大家普遍认为...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Utána áttekintjük a tényezőket...
我们审视...等方面。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
在此分析基础上,我们论证...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
A...egy állandó téma a ...-ban.
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzione alla tesi principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
这项研究探寻...的原因
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
近期相关研究的作者建议...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
A célunk, hogy...
我们的目的是...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
根据定义,...的意思是...
Per la definizione di un termine
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Per la definizione di un termine
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
明确...的定义很重要
Per la definizione di un termine
A .... kifejezés arra utal, hogy...
术语...指...
Per la definizione di un termine
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
根据标准模型,...可以被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
.... szerint a .... jelentése, hogy....
根据...,...被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...普遍被认为是指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
提到...,通常我们想到的是...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Fontos hangsúlyozni, hogy...
强调...很重要
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
我们的关注点在...
Definizione casuale di un termine
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
最后,我们应该明确对...的定义
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
我们的意思是...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
就此可以提供几种解释。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
根据...,其他学者认为...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Per la definizione dell'ipotesi
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Per la definizione dell'ipotesi
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Per la definizione dell'ipotesi
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Per la definizione dell'ipotesi
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Per la definizione dell'ipotesi
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
研究表明多种因素与...相关
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...发现...和...存在重要关联
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio