Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introduzione generale di una tematica
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introduzione generale di una tematica nota
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introduzione generale di una tematica
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Trecând din nou în revistă factorii...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
... konusundaki kalıcı bir tema ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzione alla tesi principale
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Această lucrare explorează cauzele...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Amacımız ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Prin definiție, ... înseamnă...
Per la definizione di un termine
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Per la definizione di un termine
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per la definizione di un termine
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termenul...se referă la...
Per la definizione di un termine
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...este înțeles ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Este important să accentuăm...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Bizim odaklandığımız nokta ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Definizione casuale di un termine
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Demek istediğimiz şu ki ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Per la definizione dell'ipotesi
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Per la definizione dell'ipotesi
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Per la definizione dell'ipotesi
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Per la definizione dell'ipotesi
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Per la definizione dell'ipotesi
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio