Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introduzione generale di una tematica
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
On tunnettu tosiasia, että...
Introduzione generale di una tematica nota
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introduzione generale di una tematica
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
รูปแบบคงที่...คือ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduzione alla tesi principale
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Tarkoituksemme on...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

ในความหมาย... หมายถึง...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Per la definizione di un termine
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Per la definizione di un termine
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Per la definizione di un termine
คำนี้...หมายถึง...
Termi... viittaa...
Per la definizione di un termine
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...mukaan ... määritellään...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
On tärkeää painottaa...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Keskitymme...
Definizione casuale di un termine
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
เราหมายถึงว่า...
Tarkoitamme tällä, että...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Useita selityksiä on tarjottu.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Nämä selitykset kumpuavat...
Per la definizione dei presupposti della definizione
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Per la definizione dell'ipotesi
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Per la definizione dell'ipotesi
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Per la definizione dell'ipotesi
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Per la definizione dell'ipotesi
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Per la definizione dell'ipotesi
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio