Esperanto | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Introduzione generale di una tematica
Det är ett välkänt faktum att ...
Estas konata fakto, ke...
Introduzione generale di una tematica nota
En hel del skrivs och sägs om...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Introduzione generale di una tematica
Det är idag allmänt accepterat att...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Vi granskar därefter de faktorer...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ett återkommande tema i. .. är ...
Daura temo en... estas...
Introduzione alla tesi principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Syftet är att ...
Nia celo estas...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

… betyder per definition …
Per difino... signifas...
Per la definizione di un termine
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Per la definizione di un termine
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Estas grave, havi certe la difino de...
Per la definizione di un termine
Termen ... hänvisar till ...
La termino... rilatas al...
Per la definizione di un termine
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Enligt ... definieras ... som ...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...estas kutime komprenita por signifi...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det är viktigt att understryka ...
Gravas emfazi...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vårt fokus ligger på ...
Nia fokuso estas sur...
Definizione casuale di un termine
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Vad vi menar med detta är att ...
Kion ni volas diri, estas ke...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Flera förklaringar har erbjudits.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Efter ... har forskare hävdat att ...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Per la definizione dell'ipotesi
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Per la definizione dell'ipotesi
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Per la definizione dell'ipotesi
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Per la definizione dell'ipotesi
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio