Esperanto | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Introduzione generale di una tematica
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Estas konata fakto, ke...
Introduzione generale di una tematica nota
Wiele się mówi i pisze o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Introduzione generale di una tematica
Przyjęło się twierdzić, że...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Stałym tematem w...jest...
Daura temo en... estas...
Introduzione alla tesi principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Praca ta bada przyczyny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Naszym celem jest...
Nia celo estas...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Z definicji... wynika...
Per difino... signifas...
Per la definizione di un termine
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Per la definizione di un termine
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Estas grave, havi certe la difino de...
Per la definizione di un termine
Termin...odnosi się do...
La termino... rilatas al...
Per la definizione di un termine
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Według... , jest zdefiniowany jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...jest powszechnie rozumiany jako...
...estas kutime komprenita por signifi...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Należy podkreślić,...
Gravas emfazi...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Skupiając się na...
Nia fokuso estas sur...
Definizione casuale di un termine
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Mam na myśli, że...
Kion ni volas diri, estas ke...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Per la definizione dell'ipotesi
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Per la definizione dell'ipotesi
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Per la definizione dell'ipotesi
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Per la definizione dell'ipotesi
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Per la definizione dell'ipotesi
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio