Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introduzione generale di una tematica
C'est un fait bien connu que...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introduzione generale di una tematica nota
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introduzione generale di una tematica
De nos jours, il est convenu que...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Nous analyserons ensuite les points...
Trecând din nou în revistă factorii...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Un thème récurrent est...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introduzione alla tesi principale
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Enfasi sull'importanza del tuo studio
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Ce travail explore les causes de...
Această lucrare explorează cauzele...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Notre but est de...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Par définition... signifie...
Prin definiție, ... înseamnă...
Per la definizione di un termine
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Per la definizione di un termine
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per la definizione di un termine
Le terme... fait référence à...
Termenul...se referă la...
Per la definizione di un termine
La norme veut que... soit défini en tant que...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Selon..., ...est défini en tant que...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...est communément compris comme...
...este înțeles ca...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Il est important de mettre en valeur...
Este important să accentuăm...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nous concentrons notre attention sur...
Atenţia noastră este acum asupra...
Definizione casuale di un termine
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Ce que nous entendons par là est que...
Ceea ce vrem să spunem este...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Plusieurs explications ont été proposées.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ces explications trouvent leur origine dans...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Per la definizione dell'ipotesi
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Per la definizione dell'ipotesi
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Per la definizione dell'ipotesi
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Per la definizione dell'ipotesi
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Per la definizione dell'ipotesi
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio