Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introduzione generale di una tematica
Estas konata fakto, ke...
Közismert tény, miszerint...
Introduzione generale di una tematica nota
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Rengeteg anyag szól arról...
Introduzione generale di una tematica
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Daura temo en... estas...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzione alla tesi principale
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nia celo estas...
A célunk, hogy...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Per difino... signifas...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Per la definizione di un termine
Estas grave, havi certe la difino de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Per la definizione di un termine
La termino... rilatas al...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Per la definizione di un termine
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...estas kutime komprenita por signifi...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Gravas emfazi...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nia fokuso estas sur...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Definizione casuale di un termine
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Kion ni volas diri, estas ke...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Per la definizione dell'ipotesi
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Per la definizione dell'ipotesi
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Per la definizione dell'ipotesi
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Per la definizione dell'ipotesi
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio