Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introduzione generale di una tematica
Estas konata fakto, ke...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introduzione generale di una tematica nota
Multa estas verkita kaj dirita pri...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introduzione generale di una tematica
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Daura temo en... estas...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduzione alla tesi principale
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nia celo estas...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Per difino... signifas...
ในความหมาย... หมายถึง...
Per la definizione di un termine
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Per la definizione di un termine
Estas grave, havi certe la difino de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Per la definizione di un termine
La termino... rilatas al...
คำนี้...หมายถึง...
Per la definizione di un termine
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...estas kutime komprenita por signifi...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Gravas emfazi...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nia fokuso estas sur...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Definizione casuale di un termine
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Kion ni volas diri, estas ke...
เราหมายถึงว่า...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Per la definizione dell'ipotesi
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Per la definizione dell'ipotesi
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Per la definizione dell'ipotesi
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio