Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introduzione generale di una tematica
Estas konata fakto, ke...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introduzione generale di una tematica nota
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Wiele się mówi i pisze o...
Introduzione generale di una tematica
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Daura temo en... estas...
Stałym tematem w...jest...
Introduzione alla tesi principale
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Praca ta bada przyczyny...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nia celo estas...
Naszym celem jest...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Per difino... signifas...
Z definicji... wynika...
Per la definizione di un termine
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Per la definizione di un termine
Estas grave, havi certe la difino de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per la definizione di un termine
La termino... rilatas al...
Termin...odnosi się do...
Per la definizione di un termine
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...estas kutime komprenita por signifi...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Gravas emfazi...
Należy podkreślić,...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nia fokuso estas sur...
Skupiając się na...
Definizione casuale di un termine
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Kion ni volas diri, estas ke...
Mam na myśli, że...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Per la definizione dell'ipotesi
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Per la definizione dell'ipotesi
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Per la definizione dell'ipotesi
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio