Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Introduzione generale di una tematica
Estas konata fakto, ke...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Introduzione generale di una tematica nota
Multa estas verkita kaj dirita pri...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Introduzione generale di una tematica
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Daura temo en... estas...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Introduzione alla tesi principale
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nia celo estas...
저희의 목적은 ... 입니다.
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Per difino... signifas...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Per la definizione di un termine
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Per la definizione di un termine
Estas grave, havi certe la difino de...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Per la definizione di un termine
La termino... rilatas al...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Per la definizione di un termine
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...estas kutime komprenita por signifi...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Gravas emfazi...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nia fokuso estas sur...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Definizione casuale di un termine
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Kion ni volas diri, estas ke...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Per la definizione dell'ipotesi
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Per la definizione dell'ipotesi
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio