Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introduzione generale di una tematica
Estas konata fakto, ke...
众所周知...
Introduzione generale di una tematica nota
Multa estas verkita kaj dirita pri...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introduzione generale di una tematica
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
如今,大家普遍认为...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
我们审视...等方面。
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
在此分析基础上,我们论证...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Daura temo en... estas...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduzione alla tesi principale
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
这项研究探寻...的原因
Definizioni delle intenzioni della ricerca
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
近期相关研究的作者建议...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Nia celo estas...
我们的目的是...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Per difino... signifas...
根据定义,...的意思是...
Per la definizione di un termine
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Per la definizione di un termine
Estas grave, havi certe la difino de...
明确...的定义很重要
Per la definizione di un termine
La termino... rilatas al...
术语...指...
Per la definizione di un termine
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
根据标准模型,...可以被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
根据...,...被定义为...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...estas kutime komprenita por signifi...
...普遍被认为是指...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
提到...,通常我们想到的是...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Gravas emfazi...
强调...很重要
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Nia fokuso estas sur...
我们的关注点在...
Definizione casuale di un termine
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
最后,我们应该明确对...的定义
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Kion ni volas diri, estas ke...
我们的意思是...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
就此可以提供几种解释。
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
根据...,其他学者认为...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Per la definizione dell'ipotesi
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Per la definizione dell'ipotesi
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Per la definizione dell'ipotesi
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Per la definizione dell'ipotesi
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Per la definizione dell'ipotesi
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
研究表明多种因素与...相关
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...发现...和...存在重要关联
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio