Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
Közismert tény, miszerint...
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Rengeteg anyag szól arról...
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
A célunk, hogy...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio