Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Apertura

Apertura - Introduzione

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Introduzione generale di una tematica
Det er et velkendt faktum at...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Introduzione generale di una tematica nota
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Introduzione generale di una tematica
Generelt set er det i dag aftalt at...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere
Herpå evaluerer vi de faktorer...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore
Et vedvarende emne i...er...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Introduzione alla tesi principale
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Enfasi sull'importanza del tuo studio
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Definizioni delle intenzioni della ricerca
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione
Vores formål er at...
هدفنا هو أنْ...
Per la definizione degli obiettivi della ricerca
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni

Ved definition...betyder...
تعني... بحكم التعريف...
Per la definizione di un termine
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Per la definizione di un termine
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Per la definizione di un termine
Termet... henviser til...
يشير مصطلح... إلى...
Per la definizione di un termine
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Ifølge..., defineres...som...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
...forståes sædvanligvis som...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto
Det er vigtigt at understrege...
من المهم التأكيد على...
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione
Vores fokus er på...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Definizione casuale di un termine
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine
Hvad vi mener er at...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Per la definizione dei presupposti della definizione
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Per la definizione di un termine attraverso degli esempi
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un termine.

Apertura - Ipotesi

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Per la definizione dell'ipotesi
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Per la definizione dell'ipotesi
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Per la definizione dell'ipotesi
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Per la definizione dell'ipotesi
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Per la definizione dell'ipotesi
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio