Ceco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dire che vuoi iscriverti
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
alapképzés
bakalářské studium
Tipo di laurea
mesterképzés
postgraduální studium
Tipo di laurea
PhD
doktorské studium
Tipo di laurea
nappali tagozatos
prezenční studium
Tipo di laurea
részidős
kombinované studium
Tipo di laurea
online
online
Tipo di laurea
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
egy szemeszter
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
egy év
celý akademický rok
Durata dello scambio in un'università all'estero
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Az egyetem biztosít szállást is?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Musím jako výměnný student platit školné?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Milyen a ____________ rendszer?
Jaký je ____________ systém?
Informarsi sul sistema universitario
kredit
kredity
Tipo di sistema
osztályzási
známkování
Tipo di sistema
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Milyen a tanítás stílusa?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Vannak_____________?
Jsou tam _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
előadások
přednášky
Tipo di lezione
szemináriumok
semináře
Tipo di lezione
oktatói órák
konsultace
Tipo di lezione
konferenciák
konference
Tipo di lezione
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Mikor vannak a vizsgák?
Kdy jsou zkoušky?
Informarsi sulle date degli esami
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Van az egyetemen sportközpont?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Van szintfelmérő teszt?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Kirándulásokat is szerveznek?
Pořádáte exkurze?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Milyen programokat nyújtanak?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
tandíj
školné
Oggetto dell'aiuto finanziario
megélhetési költségek
životní náklady
Oggetto dell'aiuto finanziario
gyermekellátás
péče o dítě
Oggetto dell'aiuto finanziario
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza