Ungherese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
alapképzés
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
mesterképzés
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
PhD
Tipo di laurea
เต็มเวลา
nappali tagozatos
Tipo di laurea
นอกเวลา
részidős
Tipo di laurea
ออนไลน์
online
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
egy szemeszter
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
egy év
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Az egyetem biztosít szállást is?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Milyen a ____________ rendszer?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
kredit
Tipo di sistema
การให้คะแนน
osztályzási
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Milyen a tanítás stílusa?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
Vannak_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
előadások
Tipo di lezione
การสัมมนา
szemináriumok
Tipo di lezione
การกวดวิชา
oktatói órák
Tipo di lezione
การประชุม
konferenciák
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Mikor vannak a vizsgák?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Van az egyetemen sportközpont?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Van szintfelmérő teszt?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulásokat is szerveznek?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Milyen programokat nyújtanak?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
tandíj
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
megélhetési költségek
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
gyermekellátás
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza