Svedese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
kandidatkurs
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
avancerad kurs
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
doktorandkurs
Tipo di laurea
เต็มเวลา
fulltidskurs
Tipo di laurea
นอกเวลา
deltidskurs
Tipo di laurea
ออนไลน์
onlinekurs
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
en termin
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
ett läsår
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterar universitetet boende?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Innefattar kursen en praktikperiod?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Vilka är språkkraven?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hur fungerar _______ ?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
poängsystemet
Tipo di sistema
การให้คะแนน
betygssättningen
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hur är undervisningen?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
Finns det _______?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
föreläsningar
Tipo di lezione
การสัมมนา
seminarier
Tipo di lezione
การกวดวิชา
handledning
Tipo di lezione
การประชุม
konferenser
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
När är tentaperioderna?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Har universitetet en idrottsanläggning?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerar skolan också utflykter?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vilka program erbjuds?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
skolavgifter
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
mina levnadskostnader
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
barnomsorg
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vilka typer av stipendier finns det?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza