Rumeno | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
student
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
student cu diplomă
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
doctorand
Tipo di laurea
เต็มเวลา
cu normă întreagă
Tipo di laurea
นอกเวลา
cu jumătate de normă
Tipo di laurea
ออนไลน์
la distanță
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestru
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
un an academic
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Există perioadă de practică în planul de studii?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Care este nivelul de [limba] cerută?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Cum este sistemul ____________?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
de credite
Tipo di sistema
การให้คะแนน
de note
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cum este sistemul de predare?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
Sunt _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
cursuri teoretice
Tipo di lezione
การสัมมนา
seminarii
Tipo di lezione
การกวดวิชา
tutoriale
Tipo di lezione
การประชุม
conferințe
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Când se susșine sesiunea de examene?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Are universitatea centru sportiv?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Ce facilitări oferă centrul?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organizați excursii de asemenea?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Ce programă oferiți?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
taxă de școlarizare
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
întreținere
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
îngrijire copii minori
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza