Esperanto | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Mi volas apliki por_____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
kurso por studentoj
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
kurso por postdiplomaj studentoj
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
kurso por Ph.D.
Tipo di laurea
เต็มเวลา
plentempa kurso
Tipo di laurea
นอกเวลา
parttempa kurso
Tipo di laurea
ออนไลน์
enreta kurso
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
semestro
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
akademia jaro
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
de kredito
Tipo di sistema
การให้คะแนน
de noto
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kiom estas la instrua stilo?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
Ĉu estas ______________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
lekcioj
Tipo di lezione
การสัมมนา
seminarioj
Tipo di lezione
การกวดวิชา
lerniloj
Tipo di lezione
การประชุม
konferencoj
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiam estas la ekzamenoj?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Ĉu estas universitata sportejo?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kio programojn vi proponas?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
instrudepagoj
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
miaj vivelspezoj
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
infanzorgado
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza