Danese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Dire che vuoi iscriverti
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ปริญญาตรี
bachelor
Tipo di laurea
บัณฑิตวิทยาลัย
kandidatstuderende
Tipo di laurea
ปริญญาเอก
ph.d.-studerende
Tipo di laurea
เต็มเวลา
fuldtids-
Tipo di laurea
นอกเวลา
deltids-
Tipo di laurea
ออนไลน์
online
Tipo di laurea
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
หนึ่งภาคการศึกษา
et semester
Durata dello scambio in un'università all'estero
หนึ่งปีการศึกษา
et studieår
Durata dello scambio in un'università all'estero
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterer universitetet indkvartering?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Indeholder faget også en praktikperiode?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hvad er sprogkravene?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hvordan er ____________ systemet?
Informarsi sul sistema universitario
หน่วยกิตวิชา
studiepoint
Tipo di sistema
การให้คะแนน
bedømmelse
Tipo di sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hvordan er undervisningsformen?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
มี _____________ ไหม
Er der _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
การบรรยาย
forelæsninger
Tipo di lezione
การสัมมนา
seminarer
Tipo di lezione
การกวดวิชา
undervisning
Tipo di lezione
การประชุม
konferencer
Tipo di lezione
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Hvornår afholdes eksaminerne?
Informarsi sulle date degli esami
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Er der en sportshal på universitetet?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerer I også ekskursioner?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hvilke programmer tilbydes her?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
ค่าเล่าเรียน
studiegebyrer
Oggetto dell'aiuto finanziario
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
leveomkostninger
Oggetto dell'aiuto finanziario
การดูแลเด็ก
børnepasning
Oggetto dell'aiuto finanziario
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza