Ceco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dire che vuoi iscriverti
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kandidatkurs
bakalářské studium
Tipo di laurea
avancerad kurs
postgraduální studium
Tipo di laurea
doktorandkurs
doktorské studium
Tipo di laurea
fulltidskurs
prezenční studium
Tipo di laurea
deltidskurs
kombinované studium
Tipo di laurea
onlinekurs
online
Tipo di laurea
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
en termin
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
ett läsår
celý akademický rok
Durata dello scambio in un'università all'estero
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Garanterar universitetet boende?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Innefattar kursen en praktikperiod?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Vilka är språkkraven?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Hur fungerar _______ ?
Jaký je ____________ systém?
Informarsi sul sistema universitario
poängsystemet
kredity
Tipo di sistema
betygssättningen
známkování
Tipo di sistema
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Hur är undervisningen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Finns det _______?
Jsou tam _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
föreläsningar
přednášky
Tipo di lezione
seminarier
semináře
Tipo di lezione
handledning
konsultace
Tipo di lezione
konferenser
konference
Tipo di lezione
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
När är tentaperioderna?
Kdy jsou zkoušky?
Informarsi sulle date degli esami
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Har universitetet en idrottsanläggning?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Arrangerar skolan också utflykter?
Pořádáte exkurze?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Vilka program erbjuds?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
skolavgifter
školné
Oggetto dell'aiuto finanziario
mina levnadskostnader
životní náklady
Oggetto dell'aiuto finanziario
barnomsorg
péče o dítě
Oggetto dell'aiuto finanziario
Vilka typer av stipendier finns det?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza