Greco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Me gustaría matricularme en la universidad.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Dire che vuoi iscriverti
Me quiero matricular _______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
en un grado
ένα προπτυχιακό
Tipo di laurea
en un posgrado
ένα μεταπτυχιακό
Tipo di laurea
en un doctorado
ένα διδακτορικό
Tipo di laurea
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Tipo di laurea
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Tipo di laurea
a distancia
εξ αποστάσεως
Tipo di laurea
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
un semestre
ένα εξάμηνο
Durata dello scambio in un'università all'estero
un curso académico
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durata dello scambio in un'università all'estero
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
¿Cómo es el sistema _____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informarsi sul sistema universitario
de créditos
πόντων
Tipo di sistema
de notas
βαθμολόγησης
Tipo di sistema
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Informarsi sul metodo d'insegnamento
¿Hay ______________?
Υπάρχουν _____________ ;
Informarsi sul metodo d'insegnamento
clases teóricas
διαλέξεις
Tipo di lezione
seminarios
σεμινάρια
Tipo di lezione
tutorías
προγράμματα εκμάθησης
Tipo di lezione
conferencias
συνέδρια
Tipo di lezione
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Informarsi sulle date degli esami
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
¿Hay pruebas de nivel?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
¿Organizan también excursiones?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
¿Qué programas ofertan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Necesito ayuda financiera para ______________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
matrícula
δίδακτρα
Oggetto dell'aiuto finanziario
gastos personales
τα έξοδα διαβίωσής μου
Oggetto dell'aiuto finanziario
manutención de hijos menores
τη φροντίδα των παιδιών
Oggetto dell'aiuto finanziario
¿Qué becas puedo solicitar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza