Polacco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
student
studia licencjackie
Tipo di laurea
student cu diplomă
studia magisterskie
Tipo di laurea
doctorand
studia doktoranckie
Tipo di laurea
cu normă întreagă
studia dzienne
Tipo di laurea
cu jumătate de normă
studia zaoczne
Tipo di laurea
la distanță
studia przez internet
Tipo di laurea
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
un semestru
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
un an academic
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Există perioadă de practică în planul de studii?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Cum este sistemul ____________?
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
de credite
punktowy
Tipo di sistema
de note
oceniania
Tipo di sistema
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Cum este sistemul de predare?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Sunt _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
cursuri teoretice
wykłady
Tipo di lezione
seminarii
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
tutoriale
konsultacje
Tipo di lezione
conferințe
konferencje
Tipo di lezione
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Când se susșine sesiunea de examene?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Are universitatea centru sportiv?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Ce facilitări oferă centrul?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Organizați excursii de asemenea?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Ce programă oferiți?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
taxă de școlarizare
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
întreținere
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
îngrijire copii minori
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza