Polacco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
graduação
studia licencjackie
Tipo di laurea
pós-graduação
studia magisterskie
Tipo di laurea
PhD
studia doktoranckie
Tipo di laurea
tempo integral
studia dzienne
Tipo di laurea
meio período
studia zaoczne
Tipo di laurea
online
studia przez internet
Tipo di laurea
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
um semestre
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
um ano acadêmico
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Vou receber uma proposta formal?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
A universidade também oferece acomodação?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
O curso também inclui um período de estágio?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Como é o sistema de ____________?
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
crédito
punktowy
Tipo di sistema
notas
oceniania
Tipo di sistema
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Qual é o estilo de ensino?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
São _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
aulas expositivas
wykłady
Tipo di lezione
seminários
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
tutoriais
konsultacje
Tipo di lezione
conferências
konferencje
Tipo di lezione
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Quando acontecem as provas?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Há um complexo esportivo aqui?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Quais são as comodidades da escola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Vocês também organizam excursões?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Quais programas vocês oferecem?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
mensalidades
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
despesas de subsistência
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
cuidados infantis
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza