Ungherese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Dire che vuoi iscriverti
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
studia licencjackie
alapképzés
Tipo di laurea
studia magisterskie
mesterképzés
Tipo di laurea
studia doktoranckie
PhD
Tipo di laurea
studia dzienne
nappali tagozatos
Tipo di laurea
studia zaoczne
részidős
Tipo di laurea
studia przez internet
online
Tipo di laurea
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
egy szemeszter
Durata dello scambio in un'università all'estero
cały rok akademicki
egy év
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jak działa system ______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Informarsi sul sistema universitario
punktowy
kredit
Tipo di sistema
oceniania
osztályzási
Tipo di sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Milyen a tanítás stílusa?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vannak_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
wykłady
előadások
Tipo di lezione
ćwiczenia/seminaria
szemináriumok
Tipo di lezione
konsultacje
oktatói órák
Tipo di lezione
konferencje
konferenciák
Tipo di lezione
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiedy odbywają się egzaminy?
Mikor vannak a vizsgák?
Informarsi sulle date degli esami
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Van az egyetemen sportközpont?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Van szintfelmérő teszt?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jak liczne są grupy?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Kirándulásokat is szerveznek?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Milyen programokat nyújtanak?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
tandíj
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
megélhetési költségek
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
gyermekellátás
Oggetto dell'aiuto finanziario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza