Tedesco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Dire che vuoi iscriverti
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
studia licencjackie
Grundkurs
Tipo di laurea
studia magisterskie
Aufbaukurs
Tipo di laurea
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Tipo di laurea
studia dzienne
Vollzeitkurs
Tipo di laurea
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Tipo di laurea
studia przez internet
Onlinekurs
Tipo di laurea
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
ein Semester
Durata dello scambio in un'università all'estero
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Informarsi sul sistema universitario
punktowy
Kreditsystem
Tipo di sistema
oceniania
Benotungssystem
Tipo di sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
wykłady
Vorlesungen
Tipo di lezione
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Tipo di lezione
konsultacje
Tutorien
Tipo di lezione
konferencje
Konferenzen
Tipo di lezione
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Informarsi sulle date degli esami
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Oggetto dell'aiuto finanziario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza